Warszawa Wierszy

Warszawa wierszy festiwal literacki domu literatury

Paweł Próchniak – dyrektor festiwalu

/ literaturoznawca, antropolog literatury, krytyk literacki; juror Nagrody Literackiej Nike i Nagrody Poetyckiej Silesius; pomysłodawca i współorganizator Miasta Poezji w Lublinie

 

Anna Piotrowska – producentka festiwalu

/ teatrolożka, animatorka kultury, producentka wydarzeń kulturalnych; współorganizatorka Festiwalu Filmów-Spotkań NieZwykłych i Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy; wieloletnia asystentka Julii Hartwig

 

rada

 

Anna Nasiłowska / badaczka literatury, krytyczka literacka, poetka, autorka biografii pisarzy i syntez literackich; nominowana do Nagrody Literackiej Gdynia; prezeska Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

 

Marcin Sendecki / poeta, krytyk literacki, tłumacz, autor antologii Wiersze polskie po 1918 roku. Pogoda ziemi; laureat Nagrody im. Wisławy Szymborskiej i Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius – za całokształt twórczości

 

Krzysztof Siwczyk / poeta, eseista, krytyk literacki; laureat Nagrody Fundacji im. Kościelskich, Nagroda Literacka Gdynia i Nagrody Poetyckiej Silesius; dyrektor artystyczny Festiwalu Miłosza w Krakowie

 

Piotr Śliwiński / badacz poezji, krytyk literacki; juror Nagrody Literackiej Gdynia, Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus i Nagrody Poetyckiej Silesius; pomysłodawca i współorganizator Poznania Poetów

 

Anna Hejman – nadzór nad projektem i koordynacja organizacyjna

/ animatorka kultury, inicjatorka i koordynatorka licznych działań na rzecz demokracji, wolności prasy i czytelnictwa; dyrektor Fundacji Domu Literatury i Domów Pracy Twórczej