Warszawa Wierszy

Warszawa wierszy festiwal literacki domu literatury

Jan Kochanowski

/ O tymże

 

Wczora pił z nami, a dziś go chowamy;

Ani wiem, czemu tak hardzie stąpamy?

Śmierć nie zna złota i drogiej purpury,

Mknie po jednemu jako z kojca kury.